Hizmetlerimiz

KUPA UYGULAMASI (HACAMAT)

Kan dolaşımını arttırmak için bölgesel vakum oluşturmaya dayanan KURU KUPA uygulaması ve belli vücut noktalarında bölgesel vakumla beraber çok ince ve yüzeyel cilt kesileri ( çizik derinliğinde ) oluşturarak kanın ve toksin yüklü hücreler arası sıvının alındığı YAŞ KUPA ( HACAMAT ) uygulamasıdır.

"sertifikası bulunan doktor, diş hekimi veya doktor gözetiminde olmak kaydıyla sertifikalı sağlık meslek mensubu tarafından uygulanabilir."

Cilt dezenfeksiyon kurallarına uyularak ve sağlık müessesesinde uygulanabilir.

Hangi durumlarda faydalıdır ?

Bağışıklık sistemini güçlendirme, Fibromiyalji sendromu, Kronik ağrı, Kas iskelet sisteminin mekanik ağrıları, Eklem kireçlenmesi, Migren, Gerilim tipi baş ağrısı, Uyku bozuklukları, Sindirim sistemi ilişkili bulantı, kusma, kabızlık…

Uygulanamayacak durumlar :

Damarda pıhtı bulunması (tromboflebit), Aktif yara, Cerrahi yara, Kalp yetmezliği ileri seviye, Anemi (Hb 9,5 mg/dl altındaysa), Kanama bozuklukları, Kan sulandırıcı kullanımı, Varis bölgesinin üzeri…

MEZOTERAPİ

Embiryonik dönem mezoderm kaynaklı organpatolojilerinin iyileşmesini amaçlayan bitkisel veya farmakolojik ilaçların bölgesel, küçük dozlarda, özel iğneler ve özel tekniklerle cilt içi enjeksiyonu uygulamasıdır.

"Uygulama sadece sertifikalı doktor tarafından yapılabilir."

Hangi durumlarda faydalıdır ?

Bağışıklık sistemi güçlendirme, Yumuşak doku spor yaralanmaları, Trigeminal nevralji, Serviko-kranial nevralji, Eklem kireçlenmeleri, Selülit, Lipodistrofi, Myofasial ağrı sendromu, Migren, Akne keloid alopesi(saç dökülmesi)

Uygulanamayacak durumlar :

Akut enfeksiyonlar, Derin ven trombozu(damarda pıhtı olması), Düzensiz ve kontrol altına alınamamış hipertansiyon, Kalp krizi, İlaç alerjisi olanlar, Hamilelik, Bayılma sonrası epizod, Açık yaralar, Son dönem kalp yetmezliği, Diabetes mellitus (şeker hastalığı), Kan sulandırıcı kullananlar, Böbrek yetmezliği

OZON TERAPİ

Lokal veya sistemik olarak ozon-oksijen gaz karışımının kullanıldığı etkili bir geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemidir. Oksijen gazının kararsız bir moleküler formu olan ozon ( o3) etkileri sebebiyle AKTİF-SÜPEROKSİJEN olarak adlandırılır. Çeşitli yöntemlerle uygulanan ozon; vücudun kendi iyileşme gücünü uyandırmak yoluyla etkilidir diyebiliriz. Ayrıca güçlü bir antimikrobik etkisi vardır. Klordan 3125 defa daha güçlü bir dezenfektandır(bu etki vücut dışı ortamlarda mümkündür). Sadece mikroorganizmaları öldürmekle kalmaz, tüm toksinleri (fenolleri, pestisidleri, deterjanları, kimyasal atıkları ve aromatik bileşikleri de) okside ederek nötralize edebilir, yani detoks etkisi vardır.

"Uygulama sadece sertifikalı doktor veya diş doktoru tarafından yapılabilir."

Uygulama yöntemlerinden kısaca bahsedelim;

Majör otohemoterapi;

Toplar damar yoluyla hastanın kendi kanının alınıp ozonlanıp tekrar hastaya verilmesidir. Yine toplar damar yoluyla ozonlanan serum fizyolojik sıvısının hastaya verilmesi de sistemik ozon tedavisi metodudur.

Minör otohemoterapi

Hastadan alınan 2-10 cc kanın ozonlanarak kas içine enjeksiyonu yöntemidir. Rektal veya vaginal ozonlama

Torbalama metodu :

Kol bacak gibi uzuvların dışarıdan ozon gazı ile tedavisinde kullanılan metod

İntradiskal uygulama :

ourlar arasına uygulama

Kas iskelet sistemi uygulamaları :

kas, tendon, tedon kılıfı, bağ, eklem içi, eklem çevresi ve omurga sorunlarında, enjeksiyon yöntemi ile deri içi, deri altı, kas içi ve eklem içi medikal ozon uygulaması……

Ozon Terapinin Etkileri Nelerdir ?

• HÜCRE YENİLENMESİNİ UYARICI ETKİ
• BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÜSTÜNE ARTTIRICI /DÜZENLEYİCİ/ BASKILAYICI ETKİLİDİR. (İMMÜN STİMULAN, İMMÜN MODÜLAN, İMMÜN SUPRESAN ETKİ )
• HIZLI YARA İYİLEŞTİRİCİ ETKİ, YARA İYİLEŞMESİNİ ARTTIRIR (EPİTELİZAN VE GRANÜLASYON ETKİSİ )
• AĞRI KESİCİ ETKİ (ANALJEZİK ETKİ)
• ANTİOKSİDAN SİSTEM AKTİVASYONU
• MİKRO DOLAŞIM ARTIŞI
• ANTİAGREAN ETKİ ( KANI SULANDIRICI ETKİ )
• ALYUVAR ZARINDA ESNEKLİK ARTIŞI ( ERİTROSİT MEMBRAN FLEXİBİLİTE VE ELASTİKİYET ARTIMI )
• KAN KOYULUĞU-YOĞUNLUĞUNDA AZALMA VE DOLAŞIMIN RESTORASYONU
• METABOLİZMA HIZINI ARTTIRIR.
• ENERJİ DÜZEYİNİN ARTTIRILMASI (KREBS SİKLUSUNU HIZLANDIRARAK ATP ÜRETİMİNİ ARTTIRICI ETKİ)
• KALBİN YÜKLENMESİNİ AZALTICI ETKİ
• ANTİ BAKTERİYEL
• ANTİ VİRAL
• ANTİ FUNGAL ETKİ
• ANTİİNFLAMATUAR ETKİ
• ANTİALLERJİK ETKİ
• LÖKOSİT ARTTIRICI,FAGOSİTOZ ARTTIRICI, İNTERFERON, İNTERLÖKİN, TNF-ALFA ARTTIRICI ETKİ
• OKSİJENİN DOKULARA TAŞINMASI VE SALINMASINDA ARTIŞ ( 2-3DPG ARTIŞ ETKİSİ, ANTİ İSKEMİK ETKİ)
• BAZI TEDAVİLER İÇİN GÜÇLENDİRİCİ ETKİ
• KANSERE KARŞI ETKİLİDİR..( ANTİNEOPLASTİK ETKİ )
• TÜMÖR BÜYÜMESİNİ VE OLUŞMASI ÜZERİNE ETKİLİDİR, TEDAVİSİNE YARDIMCI OLUR. (TÜMÖR ANGİOGENESİS’İ İÇİN İNHİBİTÖR ETKİ )
• STERİLİZAN ,DEZENFEKTAN ETKİSİ
• DETOKS ETKİSİ
• ENZİMATİK,HORMONAL VE METABOLİK REGÜLASYON ( DÜZEN VE AHENGİN SAĞLANMASI )
• DAMARLARDAKİ KİREÇLENMİŞ PLAKLARIN TEDAVİSİNDE (ARTERİYEL PLAKLARI OKSİDE EDİCİ ETKİ )
• PETRO-KİMYASALLARIN DEGRADASYONU ( VÜCUTTAN UZAKLAŞTIRILMASI )
• KAN ŞEKERİNİ DÜZENE SOKAR (İNSÜLİN BENZERİ ETKİ İLE KAN GLİKOZUNUN AZALTILMASI )
• KANDA KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR. (ANTİ HİPERLİPİDEMİK ETKİ. )
• KAN DAMARLARININ ESNEKLİĞİNİ ARTTIRARAK HİPERTANSİYONA OLUMLU ETKİ SAĞLAR.

***BU ETKİLERİN İSTENECEĞİ TIBBİ DURUMLARDA KULLANIMI ÇOK ETKİLİ BİR YÖNTEMDİR.

OZON TERAPİNİN UYGULANAMAYACAĞI DURUMLAR ?

Bakla alerjisi ( favizm ), Gebelikte ilk 3 ay, Hipertiroidi ( tiroid bezinin fazla çalışması ), Ağır trombositopeni, Akut pankreatit ( pankreasın iltihaplanması ), ACE inhibitörü kullananlar( tansiyon ilacının bir çeşidi ), Kalp krizi ( sonrası 2 ay ), Felç ( sonrası 2 ay ), Akut kanamalı hastalıklar, Yüksek doz kan sulandırıcı kullananlar, Organ nakli, Alkolik psikozlar, Düşük antioksidan kapasite, Damar içine direk gaz uygulaması